HEJJOKIDS

CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG TRÊN TOÀN BỘ 63 TỈNH THÀNH TOÀN QUỐC

3333333_03

MIỄN CƯỚC VẬN CHUYỂN

Miễn cước vận chuyển với mỗi đơn hàng sau khuyến mại có tổng giá trị thanh toán từ 1,000,000VND trở lên.
3333333_06

CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN

Áp dụng cước phí vận chuyển với mọi đơn hàng sau khuyến mãi có tổng giá trị thanh toán nhỏ hơn 1,000,000 VND
3333333_08

HÌNH THỨC THANH TOÁN PHÍ VẬN CHUYỂN

Khách hàng có hai hình thức thanh toán phí vận chuyến:
– Khách có thể lựa chọn thanh toán phí vận chuyển trực tiếp với người giao hàng khi nhận được đơn hàng. Trong trường hợp này, bảng giá phí vận chuyển chỉ mang tính tham khảo.
– Khách có thể lựa chọn thanh toán phí vận chuyển trực tiếp trên website Hejjokids.vn khi xác nhận đơn hàng. Trong trường hợp này, bảng giá phí vận chuyển áp dụng cố định.